Bharati Vidyapeeth COE
TOPPERS


Congratulations to All Toppers ..

Academic Year 2015-16

BECM Sem-VIII Toppers      
Rank Name of Student   Pointer
1st   RANK  /Upadhyay Manisha Deviprasad            9.11
2nd RANK /Adavkar Namrata Subhash                     8.74
3rd RANK Malik Ravi Mahavir 8.67
/Meshram Priyanka Pundalikrao                         8.67

TECM Sem-VI Toppers      
Rank Name of Student Pointer
1st   RANK  AGARWAL ANKIT LALITKUMAR 9.17
2nd RANK PATIL VISHAL DATTARAM 9
3rd RANK WADKAR RUSHABH VASANT 8.75
           
SECM Sem-IV Toppers      
Rank Name of Student Pointer
1st   RANK  /KORDE RUTUJA VILAS 9.5
2nd RANK NAR PRASAD SURYAKANT 9.46
3rd RANK /PAWAR ABHISHRI ARUN 9.43
           
MECM Sem-II Toppers      
Rank Name of Student Pointer
1st   RANK  /DALVI SNEHAL ASHOK  8.55
2nd RANK /KADAM PRIYANKA SHANKAR 8.36
/YADAV DIPALI SHIVAJI 8.36
/SALUNKHE PUJA SHANKAR 8.36
3rd RANK RAHATE SACHIN WAMAN 8